Fototuren blev afsluttet med frokost i restauranten på Hotel Guldsmeden i Bredgade. Fra venstre ses Reza, Marianne, John, Kai, Kalle og Carsten. Foto: Lars Laursen.