Andre sad på en anden bænk og spiste. Fra venstre: Kalle, Jesper, Finn, Mona, Kai og Carsten. Foto: Marcel Dupont.