Restaurant Studenterkilden på Enghavevej ved Dyrehaven. Foto: Lars Laursen.