Program for ugen

Der er følgende emner denne uge:
  1. Kontingent
  2. Aktivitetsplanen for de kommende par måneder
  3. Statistik for fotoalbummerne
  4. Mandag: Passepartoutfotos
  5. Torsdag: Videodag
Kontingent
Der er 21 medlemmer, der har fornyet deres medlemskab af klubben siden slutningen af februar. Det nye halvår startede den 1. marts og kontingentet for det er 150 kr., som det blev vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2018. 
 
Hvis du stadig synes om at komme i klubben, bedes du indbetale de 150 kr. Det kan ske på en af følgende tre måder:
  1. Kontant til kasserer Marcel Dupont på mandage.
  2. På klubbens konto: regnr. 2256 kontonr. 0724390293 - Husk dit navn i meddelelsen!!
  3. Med MobilePay på Marcels telefonnummer 26 21 29 72 - Husk dit navn i meddelelsen!!
Bestyrelsen håber, at du fortsat ønsker at nyde godt af både klubbens tilbud og det sociale samvær. 
 
Aktivitetsplanen for de kommende par måneder
Ved generalforsamlingen blev der nedsat et aktivitetsudvalg, der skal varetage planlægningen af aktiviteter i klubben. Udvalget har nu arbejdet to mandage og er nået frem til et program for indtil slutningen af april, men det har mange flere aktiviteter i støbeskeen.
 
Der er lagt op til, at der skal være et fast planlagt program. Desuden tilbydes nogle mere uformelle sideløbende aktiviteter. Om disse kan du læse mere i en anden mail. 
 
Der er kun lavet et program for fotodelen af klubben. Der er dog noget i støbeskeen for videofolket, men her må afsløringen vente nogen tid endnu. 
 
Mandagsplan:
 
26. marts: Foto/videotur til Christiansborg med folketingsmedlem Mads Fuglede som rundviser. Han er kender en del til amerikanske forhold, hvilket man sikkert også kan stille spørgsmål til ham om.  
 
2. april: Lukket pga. påske.
 
9. april: Vis-dine-billeder-dag. Du kan bl.a. vise billeder fra Christiansborg-turen, men andre fotos er naturligvis også velkomne. Vi udvælger også månedens billede til årskalenderen. 
 
16. april: Vi vil forsøge at lægge et foredrag med Palle Lindegaard-Jørgensen her. Han kan fortælle og vise, hvordan man benytter aluminiumsplader til fotos. 
 
23. april: Nostalgidag - Tag dit gamle fotoudstyr - helt tilbage fra din bedstefars tid og din barn- og ungdom - med og vis udviklingen i dit fotoliv med hensyn til udstyr. Du kan komme ind på såvel nye som gamle kameraer såvel som deres objektiver, der måske virker anderledes end nutidens. Hvilke oplevelser har du haft med dit udstyr? Kom og fortæl om det.
 
30. april: Fototur arrangeret af klubmedlem Finn Aastrup. Du vil høre nærmere om destinationen senere. 

Statistik for fotoalbummerne
Der har været 1.069 visninger af websider på klubbens hjemmeside www.hjvfklub.dk i den forgangne uge. Det er 153 om dagen.
 
Der har været 168 visninger af forsiden og 39 af ugens program.
 
 
Mandag den 19. marts 2018 kl. 10-14: Passepartoutfotos
Kl. 10-12: Sidste mandag blev der udvalgt fotos til passepartoutrammer. Bestyrelsesmedlem Jesper Plambech er så flink at trykke jeres afleverede fotos på sin store fotoprinter til os på klubbens regning til denne gang. Kom derfor for at skære passepartoutkarton til og sætte dit foto i ramme. Det kommer til at hænge i klubbens lokale.
 
Kl. 12-12:30: Frokostpause.
 
Kl. 12:30-14: Fri tid til mingle, sætte sig sammen med de andre eller deltage i ad-hoc-grupper.  
 
Der serveres kaffe, the og vand. 

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16-18: Videodag
Dette er klubbens videodag. Der er mulighed for at få vejledning og hjælp til dine videoting. Fotofolket er naturligvis også velkomne.
 
Der serveres kaffe, the og vand i åbningstiden.
 
 


Almindelige aktiviteter i klubben

Klubben har åbent på mandage mellem kl. 10 og 14 og torsdage mellem kl. 16 og 18. Mandage bruges hovedsageligt på foto og fotobehandling, mens torsdage gerne må benyttes til video og videoredigering.

Den aktivitet, vi har nu, er at mødes i rum 3 i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. Mange kommer med deres bærbare pc'er, og sammen giver vi hinanden tips i brug af kameraer, i at tage gode billeder og videooptagelser og i at redigere digitale fotos og videoer.

NYT! Nu har vi også råderum over rummet med stationære pc'er (rum 2) i klubbens åbningstid. Så har du ikke en bærbar pc, er det nu muligt at benytte en stationær pc i rummet, der også kaldes PC-værkstedet. Der er fire stationære pc'er, to med Windows XP og to med Windows 7. Klubben har desuden mulighed for at låne en bærbar pc ud til et medlem i åbningstiden, hvis du ikke selv har en sådan.

Om mandagen er der nu også mulighed for klubbens medlemmer at få adgang til rum 4 med projektoren, hvorved kurser og anden undervisning eller filmvisning bedre kan finde sted. Dette skal aftales med den klub, der plejer at være i rummet.

Om torsdagen er samme lokale (rum 4 med projektoren) ledigt mellem kl. 16 og 18, hvis vi reserverer det ved at skrive det på opslagstavlen i Seniorklubberne og meddeler det til Kirsten eller Else fra Seniorklubbernes bestyrelse. Vi har før benyttet det til kursusvirksomhed og andre ting.Et af formålene med klubben er socialt samvær.

Vi arrangerer bl.a. korte kurser i foto- og videoredigering med populære pc-programmer for medlemmerne såsom billedbehandlingsprogrammet Picasa og videoredigeringsprogrammet Pinnacle, der er dansksproget. Nu arbejder vi også i programmet Photoshop fra Adobe.

Vi tager også emner op såsom hvordan du tager bedre billeder med dit kamera eller videokamera og mange andre ting, når dette er muligt.

I klubben kan der købes kaffe, the og kildevand.