Program for ugen

Klubbens sidste dag før sommerferien i juli er nu på mandag den 24. juni kl. 10-14. Der er ikke åbent torsdag den 27. juni, for da er formanden allerede bortrejst og på vej til USA. 
 
Der er disse emner for den kommende uge:
 1. Opdatering fra 2. informationsmøde om Gladsaxedagen
 2. Nyt om hjemmesiden
 3. Mandag - Vis-dine-feriebilleder og sommerferiefrokost
 4. Torsdag - Lukket - og forslag til aktiviteter
 5. Deltag i spontane aktiviteter i juli
 6. Sommerferie - Vi ses!
Opdatering fra 2. informationsmøde om Gladsaxedagen
Klubmedlemmerne Mona Thisen og Lars Laursen deltog i det andet foreningsmøde om Gladsaxedagen i torsdags i byrådssalen på Gladsaxe Rådhus. De to blev oplyst om aktiviteterne, der finder sted på dagen, og fik også udleveret trykt materiale, som viser, hvor klubbens stand er placeret. Denne gang er vores stand på den anden side af gaden, sådan omtrent hvor Gladsaxe Film- og Videoklub var sidste år. Det betyder også, at vi får strøm! Formanden havde bedt om muligheden for strøm ved ansøgningen om en stand, og vi har fået det. Teltet ligger også godt i forhold til publikumsstrømmen, så vi har mulighed for mange gæster. 
 
Vi bad også om to borde og fire stole. Vi behøver måske ikke to borde, men vi har i hvert fald muligheden nu. Selvom der ikke er plads til to borde i teltet, har vi talt om, at et bord kan være dels i teltet og dels lidt ude på gaden. Det kan vi også gøre med det andet bord. Men vi behøver ikke, at bruge det andet bord, men vi har som sagt muligheden for det nu.
 
Teltet er på to områder á hver 3 x 3 kvadratmeter. Vi må ankomme lørdag den 24. august kl. 11 tidligst. Køretøjer skal være væk igen kl. 12. Og selve Gladsaxedagen åbner kl. 13, så vi har to timer til at forberede os. Vi skal være der i tidsrummet kl. 13-17, hvor foreningerne er til stede på standene. Borgmesteren holder tale kort efter kl. 13. Der vil være koncerter helt frem til kl. 22. 
 
På kortet herunder kan du se klubbens stand nr. 21. Den anden stand i teltet har to andre klubber under Seniorklubberne: Filmklubbens Venner af 2012 og Seniorklub for 60+ kvinder.
 
Nyt om hjemmesiden
Siden sidst er månedens billede for juni blevet lagt ud på hjemmesiden. Hugh Mayo vandt sidste mandag de tre øverste pladser med sine flotte fotos. Du kan se hans vinderbillede her.
 
Der har været 1.494 unikke besøgende i den forgangne uge på klubbens hjemmeside, www.hjvfklub.dk. Det er 213 om dagen. Det er ganske flot!
 
Mandag den 24. juni 2019 kl. 10-14 - Vis-dine-billeder og sommerferiefrokost
På denne sidste dag før ferien inviteres alle - både foto- og videomedlemmer - til en sommerferiefrokost, hvor vi hygger os sammen for måske sidste gang på denne side af august. 
 
Det bliver en anderledes frokost: Hver enkelt tager selv sin egen mad og drikke med. Der serveres ikke noget fælles bortset fra kaffe, the og vand. Hvis vejret er godt, sætter vi os kl. 12 ved bænkene og bordene på Kirketorvet lige uden for Seniorklubberne og nyder vores mad i fællesskab. Regner det, sætter vi os bare inden for i Seniorklubberne i rum 4 og nyder vores mad og drikke sammen. 
 
Så: medbring din egen mad og drikke (køb det eventuelt i den nærliggende Lidl, Netto eller et tredje sted) samt dit gode humør!
 
Vis dine feriebilleder!
Men kom dog allerede kl. 10, for vi skal i feriestemning først. Du opfordres til at vise fotos fra en ferie, du har været på tidligere i år eller sidste år. Du får mulighed for at fortælle om dine fotos. Du har sikkert allerede fotobehandlet dem, så de tager sig mere præsentable og flotte ud: beskåret, rettet horisonten op og korrigeret belysning, kontrast og farver. Du få 10-20 minutter til rådighed til at fortælle og vise dem afhængigt af, hvor mange der ønsker at vise feriefotos. 
 
Torsdag - Lukket - og forslag til aktiviteter
Klubben holder lukket denne torsdag - sommerferien er allerede begyndt. Formanden rejser samme dag til USA - til det smukke Montana. 
 
I torsdags diskuterede de fremmødte, hvilke aktiviteter klubben skal have efter ferien. Næstformand Jesper Plambech var også til stede og bidrog med forslag. Der kom disse forslag op:
 • Optagelse og redigering i fællesskab af en film på 5-7 minutter om Seniorfoto- og Videoklubben og dens aktiviteter til at lægge ud på klubbens hjemmeside. Der kan være interviews af formanden, frivillige og medlemmer, aktiviteter (fra kurser, workshops, fototure, julefrokost, sommerferiefrokost) og stillbilleder af medlemmernes fotos - f.eks. månedens fotos. Vi kan benytte den optage- og klippeteknik, som Reza har lært os. Det blev også foreslået, at fotomedlemmerne kan være med til at optage filmen med deres fotokameraer, der også kan optage video. Så kan vi alle være involverede i optagelserne. 

 • Optagelse og redigering i fællesskab af en film om Seniorklubbernes 10 klubber. Interview med formanden for Seniorklubberne, klip fra klubbernes aktiviteter, interviews med de frivillige og medlemmerne. Den skal nok ikke være for lang - højst et kvarter. Der kan benyttes korte filmiske klip, der er valgt således, at de siger mest muligt om den enkelte aktivitet på kort tid. Den færdige film kan lægges ud på Seniorklubbernes hjemmeside. Disse to film skal laves i en god kvalitet, så vi giver et godt indtryk over for omverdenen og potentielle nye medlemmer. Johnny Bjørnestad sagde, at hans klub (Filmklubbens Venner af 2012) også gerne vil lave en sådan film og både deres egen klub, men også om Seniorklubberne. Det bliver en mere krævende film at optage, idet klubberne er der på forskellige tidspunkter i løbet af ugen. Der skal derfor optages og interviewes af nogen, der har tid til at komme på forskellige ugedage.

 • Reza har en enkelt dag tidligere undervist i interviewteknik. Der var et ønske om at tage det op igen og afholde øvelser i det - både om det tekniske med lyssætning, opstilling af den interviewede i de rette omgivelser og i at stille de rigtige spørgsmål.

 • Reza har anvendt meget tid på at optage og redigere klubbens kortfilm det seneste halve år - uden særlig meget inddragelse af andre af klubbens medlemmer. Han ser gerne, at medlemmerne fremover gør det meste arbejde i den henseende. Optagelse kan også ske med spejlreflekskameraer, som mange medlemmer har. Disse kameraer kan ifølge Reza være bedre end mange filmkameraer, så klubbens medlemmer opfordres til også at benytte sådanne ved optagelse af film - også af de ovennævnte klubfilm. 

 • Reza ved en masse om, hvordan en film klippes med både kamerabevægelser og nærbilleder. Han har således anvendt mange timer med at redigere klubbens kortfilm. Han ser gerne, at andre medlemmer involveres i dette. Instruktøren til en kortfilm kan sætte sig sammen med en anden person og sammen redigere og klippe filmen på en interessant måde, der gør den seværdig og med god fortællestil. Reza vil således mere påtage sig rollen som mentor for dem, der optager og redigerer. 

 • Flere medlemmer har som sagt fotokameraer med glimrende videomuligheder. Det skal vi udnytte ved optagelser. Vi kan holde undervisning i brug af fotokameraer til videooptagelser. Det blev også nævnt, at det vil være godt at lære at sætte lys, når der optages med fotokamera. 

 • Klubmedlem Børge Traun vil gerne fortsætte med at vise flere af sine film, der er af 20-30 minutters varighed, som medlemmerne så kan diskutere i fællesskab. Han savner, at filmene bliver diskuteret af medlemmerne. 

 • Der var stemning for at fortsætte med Pinnacle 19-undervisning hver anden torsdag.
De fremmødte blev også bedt om at tage stilling til hvilke aktiviteter og hvilken udstilling, videodelen af klubben skal have på Gladsaxedagen. Det var fotofolkene ikke stand til finde på sidste mandag.
 • Et forslag fra en mandag, hvor vi diskuterede det: Noget om videoaktiviteterne vist på billeder i A3-størrelse på én af de spanske vægge. Det kan være nogle få billeder, der viser optagelser af kortfilm (både Lars og Allan har sådanne fotos - og måske har Jesper også nogle). 

 • Da vi har strøm i teltet, kan vi have en bærbar pc, der viser vores kortfilm over for gæsterne på standen. 

 • Videomedlemmer kan gå ud og filme aktiviteter på selve dagen - både klubbens egne og de andre foreningers. 

 • Jesper foreslog, at vi kan uddele visitkort fra klubben til Gladsaxedagens deltagende foreninger med opfordring til, at vores klubs medlemmer kan komme og gratis fotografere og filme deres aktiviteter - ikke kun på Gladsaxedagen, men også når de holder åbent i deres klubber og har arrangementer. I så fald skal vi have trykt visitkort i Foreningstrykkeriet - det er noget trykkeriet også kan. Vi skal have designet et visitkort. 
Mens vi talte om nye aktiviteter, kom der også forslag til fotodelen af klubben:
 • Vi har ikke tidligere opfordret medlemmerne til at optage serier af fotos og vise dem frem. Det er en anden vinkel på fotografering. Det kan bestå i optagelse af en serie på tre-fem fotos. Billederne kan have nogle fællestræk, en rød tråd eller en historie. Vi kan først vise for medlemmerne, hvad andre har præsteret i denne henseende. Det er en anderledes måde at vise fotos på, som måske er lidt mere krævende, og som kræver mere omtanke og idérigdom. Det kan være ganske spændende. 

 • Jesper foreslog endnu engang deltagelse i konkurrencer for, at fotografen kan blive udfordret og tænke på både teknik, kamera, lys, vinkel, komposition og motiv for at blive bevidst om virkemidler og blive stadig bedre til at tage og redigere gode og fremragende fotos. Det er vigtigt for, at medlemmerne kan udvikle deres evner til at blive stadig bedre fotografer. Som det er nu, synes kun få at være konkurrencemindede. Men det behøver ikke at være konkurrenceelementet, der er det drivende, men derimod mere det, at man udvikler sig som fotograf og bliver stadig mere bevidst om virkemidler og teknik ved optagelse af fremragende fotos. Konkurrencer kan være fremmende for dette, fordi fotografen bliver nødt til at strenge sig an for at få sine indsendte fotos bemærket blandt måske flere tusinde indsendte billeder. 
Deltag i spontane aktiviteter i juli
Måske er du ikke på ferie i hele juli? Der er tidligere udsendt en liste over de medlemmer, der har været villige til at oplyse deres e-mailadresser og telefonnumre over for de andre medlemmer. Det betyder, at de kan indbyde hinanden til spontane aktiviteter i løbet af juli måned. De seneste to år har næstformand Jesper Plambech været flittig til at indbyde til fototure i juli. Andre er også velkomne til at byde ind med aktiviteter - og det behøver ikke alt sammen være fototure!
 
Det gør ikke noget, at aktiviteten finder sted lidt længere væk end København, for nogle af jer har biler. Vi kan deles om udgifter til benzin og køre ud i sommerlandet sammen. Tidligere har vi været så langt væk som Trelleborg ved Slagelse.  

Sommerferie - Vi ses!
Du ønskes en god sommer! Husk at tage dit kamera med på ferie! Sørg for, at batterierne er opladet. Få taget nogle fotos, som du kan vise frem, når klubben starter igen. 
 
Vi ses igen efter ferien mandag den 5. august kl. 10-14 eller torsdag den 8. august kl. 15-17. 

Kommende aktiviteter

Du kan se aktivitetskalenderen for Seniorfoto- og Videoklub på klubbens kommende hjemmeside.

 
 


Almindelige aktiviteter i klubben

Klubben har åbent på mandage mellem kl. 10 og 14 og torsdage mellem kl. 16 og 18. Mandage bruges hovedsageligt på foto og fotobehandling, mens torsdage gerne må benyttes til video og videoredigering.

Den aktivitet, vi har nu, er at mødes i rum 3 i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. Mange kommer med deres bærbare pc'er, og sammen giver vi hinanden tips i brug af kameraer, i at tage gode billeder og videooptagelser og i at redigere digitale fotos og videoer.

NYT! Nu har vi også råderum over rummet med stationære pc'er (rum 2) i klubbens åbningstid. Så har du ikke en bærbar pc, er det nu muligt at benytte en stationær pc i rummet, der også kaldes PC-værkstedet. Der er fire stationære pc'er, to med Windows XP og to med Windows 7. Klubben har desuden mulighed for at låne en bærbar pc ud til et medlem i åbningstiden, hvis du ikke selv har en sådan.

Om mandagen er der nu også mulighed for klubbens medlemmer at få adgang til rum 4 med projektoren, hvorved kurser og anden undervisning eller filmvisning bedre kan finde sted. Dette skal aftales med den klub, der plejer at være i rummet.

Om torsdagen er samme lokale (rum 4 med projektoren) ledigt mellem kl. 16 og 18, hvis vi reserverer det ved at skrive det på opslagstavlen i Seniorklubberne og meddeler det til Kirsten eller Else fra Seniorklubbernes bestyrelse. Vi har før benyttet det til kursusvirksomhed og andre ting.Et af formålene med klubben er socialt samvær.

Vi arrangerer bl.a. korte kurser i foto- og videoredigering med populære pc-programmer for medlemmerne såsom billedbehandlingsprogrammet Picasa og videoredigeringsprogrammet Pinnacle, der er dansksproget. Nu arbejder vi også i programmet Photoshop fra Adobe.

Vi tager også emner op såsom hvordan du tager bedre billeder med dit kamera eller videokamera og mange andre ting, når dette er muligt.

I klubben kan der købes kaffe, the og kildevand.