Program for ugen

Der er disse emner den kommende uge:

 1. Sommerferielukket i juli
 2. Forberedelse af den kommende fotoudstilling
 3. Forberedelse af Gladsaxedagen 2018
 4. Statistik for fotoalbummerne
 5. Mandag - Kombineret fototur og sommerferiefrokost
 6. Torsdag - Lukket
Sommerferielukket i juli
Denne mandag er den sidste åbningsdag i klubben på denne side af sommerferien. Klubben holder sommerferie i juli, som vi har gjort det tidligere år. 
 
Næstformand Jesper Plambech har dog talt for, at han vil arrangere nogle spontane fototure i løbet af juli for interesserede. Det gjorde han sidste år, hvor også formanden deltog i nogle af dem. Det blev til nogle hyggelige ture med ganske få deltagere til bl.a. vikingeborgen Trelleborg i Slagelse, Holmen i København med korvetten Olfert Fischer (med "hovsa-missilet") og ubåden Sælen. 
 
Hvis du har lyst til at deltage på sådan en tur, kan du henvende dig til Jesper på jesperplambech@gmail.com. Jesper vil skrive til klubbens medlemmer om arrangementerne. 
 
Klubben åbner igen den første torsdag i august - 2. august - og den første mandag - 6. august. 
 
August bliver en hektisk måned for klubben, idet vi både skal forberede en fotoudstilling på Gladsaxe Hovedbibliotek med fotos fra Høje GladsaxeLiv-projektet og Gladsaxedagen 2018, hvor vi stiller op med en stand.
 
Nogle af os vil begynde at forberede disse ting uformelt allerede i sidste halvdel af juli, for ellers kan vi næppe nå det. 
 
Du ønskes en god sommer!
 
Forberedelse af den kommende fotoudstilling
Klubben har deltaget i fotograferingen af de mange aktiviteter i forbindelse projektet Høje GladsaxeLiv, som Høje Gladsaxe Bibliotek og Vores HG i fællesskab har stået for. Vi skal derfor arrangere to fotoudstillinger:
 1. På Gladsaxe Hovedbibliotek i de sidste tre uger af august.
 2. På Gladsaxe Rådhus i september.
Det bliver de samme fotos begge steder. 
 
Disse klubmedlemmer har deltaget i fotograferingen af Høje GladsaxeLiv-begivenhederne:
 1. Karen Bjerggaard
 2. Bjarne Damsgaard
 3. Marcel Dupont
 4. Marianne Godtfredsen
 5. Jesper Plambech
 6. Lars Laursen
Nogle af fotografierne derfra er udstillet på klubbens hjemmeside under menupunktet Høje GladsaxeLiv med en række undermenupunkter. Ikke alle fotograferne har afleveret deres billeder til formanden endnu. 
 
Vi har talt om, at hver fotograf får et foto i A2-størrelse med på udstillingerne. Det kan blive til endnu flere end det. Vi har mulighed for at lave endnu flere A2-fotos og endog A1-fotos sammen med en række mindre fotos på både væggen i indgangshallen til Gladsaxe Hovedbibliotek og på fem spanske vægge. 
 
Billederne kan ikke stå alene. Vi skal fortælle om Høje GladsaxeLiv-projektet, hvad der er idéen med det og skrive om aktiviteterne, der vises på billederne. Hertil har Høje Gladsaxe Biblioteks Tanja Clausen lovet at bistå os. Der skal derfor også være plads til mindre billeder med tekst i læselig stor skrift. 
 
Fotograferne opfordres til at sende deres fotos til formanden, der vil sende dem videre til Jesper Plambech. Billederne kan eventuelt sendes som et zip-filarkiv gemt i jeres OneDrive-lager på nettet. Så kan I sende endog meget store datamængder på én gang meget enkelt ved kun at skrive link i en mail. 
 
Jesper Plambech og formanden vil allerede i sidste halvdel af juli forberede nogle ting til fotoudstillingen. Der indkøbes A2-fotopapir. Billederne skal nok opdeles i emner, så det bliver let at lave tekst til dem. Emnerne kan være plantekasser og kunstnerne, udekøkkenet og pizzaovnen, papirfremstilling, ferniseringen med borgmesteren, Mungo Park og UNiG Musik-grupperne, fællesspisningen, Haraldskirkens gudstjenester m.m.  
 
I august vil billederne blive præsenteret på lærredet i klubben, så alle kan se dem. En række af dem skal udvælges til tryk. Det kan vi gøre i fællesskab. Det vil være godt, hvis fotograferne kan udvælge nogle fotos at billedbehandle på forhånd. 
 
Forberedelse af Gladsaxedagen 2018
Som tidligere år stiller klubben op for at vise flaget (bogstaveligt beach-flaget!) på Gladsaxedagen 2018 lørdag den 25. august. Her spærres Søborg Hovedgade af ved Buddinge Centret, Rådhuset og Gladsaxe Hovedbibliotek. Mange foreninger stiller op med boder i telte, både kulturelle, idræts- og politiske foreninger. Borgemesteren vil indlede dagen kl. 13 med at holde tale. Der vil blive spillet musik på en musikscene noget af tiden, og der vil være forskellige farverige optrin med bl.a. folkedans, sækkepibemusik, et letbanetog på hjul, og flere andre aktiviteter ved Rådhuspladsen. 
 
Mona Thisen og formanden var til stede ved det 2. informationsmøde i mandags. Her fik vi udleveret trykte materialer, plakater, streamere og kort over alle stande på Gladsaxedagen. Vores klub kommer til at være i telt 7 sammen med Film- & Videoklubben i Gladsaxe og EDR Gladsaxe (radioamatørerne). Det er på forretningssiden af gaden, ret tæt på hvor vi har været de seneste to år. Vi kommer også til at repræsentere de andre klubber i Seniorklubberne ved at uddele Seniorklubbernes folder samt klubbernes foldere. 
 
Hjemmevideo- og Fotoklubben har allerede en del materiale fra sidste år, som vi kan genbruge på standen. Vi behøver således ikke lave et stort skilt med klubbens navn, ej heller fremstille et beach-flag, for dem har vi allerede. Vi har også allerede mange postkort fra sidste år med klubbens webadresse til uddeling blandt gæsterne. Der skal dog laves plakater og A-stativ-skilte og sikkert også andre ting. 
 
Der er nedsat et Gladsaxedagen-udvalg i klubben, som skal tage sig af disse ting. Det har indtil videre Mona Thisen og formanden som medlemmer - vi opfordrer flere til at melde sig, så vi kan få mere input til aktiviteter og design af standen. 
 
Der vil lørdag den 25. august blive brug for en række frivillige til at køre materialer til standen kl. 11-12 og hjem igen kl. 17-18, til opstilling af standen mellem kl. 12 og 13, til at stå på standen i tidsrummet 13-17 og fotografer, der vil fotografere begivenheder både ved vores stand men også rundt omkring på pladsen. Hvis du vil filme, er det også fint. 
 
Vi vil bruge to-tre mandage og sikkert også torsdage på i august at forberede dagen. Men udvalget kan træde sammen allerede i sidste halvdel af juli for at gøre de første forberedelser, for vi får en hektisk august måned med både Gladsaxedagen-aktiviteter og fotoudstillingen. 
 
Du kan læse om Gladsaxedagen på www.gladsaxe.dk/gladsaxedagen
 
Statistik for fotoalbummerne
Der har været 956 besøgende på klubbens hjemmeside i den forgangne uge. Det er 137 om dagen, og det selvom der er VM i fodbold på tv! Der har været 125 besøgende på forsiden og 34 på ugens program.
 
Mandag den 25. juni 2018 kl. 10-14 - Kombineret fototur og sommerferiefrokost
På denne sidste klubdag på denne side af ferien holder vi en kombineret fototur ved Lyngby Åmose og frokost på Nybro Kro. 
 
Seværdigheder
Lyngby Åmose er med et areal på cirka 50 hektar et af Lyngby Taarbæk Kommunes største naturområder. Med over 200 forskellige registrerede plantearter og et imponerende varieret dyreliv er mosen samtidig et af de steder både i Lyngby-Taarbæk Kommune og på store dele af Sjælland, der byder på en meget omfattende biologisk mangfoldighed.
 
I gamle dage var Lyngby Åmose et åbent kærområde, hvor der voksede mindre krat af birk og pil. Indtil 1930'erne var området udstykket i jordlodder til lokale Virum-bønder. Fra 1934-40 købte Lyngby-Taarbæk Kommune en stor del af bøndernes jordlodder med ønsket om at skabe et mere rekreativt naturområde. I samme periode byggede arbejdsløse som led i et beskæftigelsesprojekt de stier og broer, du går på i mosen i dag.
 
Lyngby Åmose blev til en mose, ved at en hængesæk af sammenfiltrede planterødder- og stængler voksede ud over de lavvandede dele af Lyngby Sø. En gåtur gennem mosen er en afvekslende oplevelse, fordi du støder på så mange forskellige naturtyper. Her er både tæt sumpskov, som breder sig over størstedelen af mosen, to åbne fattigkær, ellesump, mindre søer og ryddede arealer med fri udsigt over Lyngby Sø. Stier og kanaler løber på kryds og tværs i området, hvilket gør mosen ideel til gå-, løbe- og cykelture på de afmærkede stier.
 
Lyngby Åmose emmer af liv. På en tur gennem mosen kan du støde på både rådyr, ræve og egern. Fuglelivet er markant i området, og du kan fx høre og se krager, mejser, løv- og gransanger, flagspætter og fiskehejrer.
 
Blandt de sjældnere fuglearter er der sjagger og vindrossel. Padder og krybdyr trives også i den svampede mose, og det er ikke ualmindeligt at se snoge, firben samt diverse frøer og tudser.
 
Mosens planteliv er mindst ligeså varieret og spændende som dens dyreliv. Nogle af de mere ualmindelige plantearter er den elegante kærmysse, som vokser på våd, næringsfattig tørvebund, i højmoser og ved søbredder. Tranebær vokser også i mosen, og planten er sjælden på Sjælland.
 
En af de mere spektakulære planter i Lyngby Åmose er tue-kæruld. I juni måned, når kærulden blomstrer, dækker den mosebunden som nyfalden sne.
 
Klopstock-egen, der står på Prinsessestien ved den nordlige kant af mosen, blev fredet i 1956. Træet skønnes at være ca. 850 år gammelt og er opkaldt efter den tyske digter F. G. Klopstock, der fra 1751 i en årrække boede i Lyngby.
 
Fotomotiver
Rådyr, ræve og egern, fugle, insekter, træer (især Klopstocks Eg), padder, sjældne planter, os selv. Både makro- og teleobjektiver kan være på sin plads, hvis du har sådanne. 
 
Hvem har meldt sig som deltagere?
Disse 8 personer har aktivt tilmeldt sig:
 1. Jesper Plambech
 2. John Vedsegaard
 3. Lars Laursen
 4. Christian Frederiksen
 5. Karen Bjerggaard
 6. Bjarne Damsgaard
 7. Poul Søgaard
 8. Per From
Der er bestilt bord til 8 på restaurant Nybro Kro. Vi vælger selv hver især, hvad vi ønsker at spise og drikke. 
 
Hvordan kommer vi derhen?
Vi mødes kl. 10:20 ved Nybro Kro, hvor turen starter. Herfra går turen til fods til gennem Lyngby Åmose. Forvent at skulle gå nogle få kilometer. 
 
Nogle af os mødes kl. 10:00 ved Seniorklubberne, hvor Karen og Bjarne kan tage to passagerer med derud i deres bil. Det kan være Lars og John. Jesper, Per og Christian cykler derud. Poul kører selv.
 
Efter turen gennem Lyngby Åmose, vender vi tilbage til Nybro Kro til frokost kl. 12:30, hvor der er bestilt bord.  
 
Nybro Kro har adressen: 
Nybro Kro
Nybrovej 376
2800 Kgs. Lyngby
Bus 191 fra Lyngby St. mod Sorgenfri St. holder lige uden for kroen. Det er tæt ved Sophienholm, hvor der også er parkeringsmuligheder, hvis der ikke er det ved kroen. 
 
Hvordan bliver vejret?
​​DMI forudsiger fredag, at vi mandag får sol og skyer, 20-22 grader, temmelig moderat vind og ingen nedbør, mens vi er der. Det bliver kort sagt en ganske glimrende fotodag.
 
Kom og vær med!
 
Torsdag den 28. juni 2018 - Lukket
Der er ikke nogen til at åbne i klubben, da formanden er på rejse. Derfor holder klubben lukket. Klubben åbner igen torsdag den 2. august. 
 

Kort over området, hvor fototuren finder sted mandag den 25. juni. Vi mødes ved Nybro Kro (den røde ballon).

 
 


Almindelige aktiviteter i klubben

Klubben har åbent på mandage mellem kl. 10 og 14 og torsdage mellem kl. 16 og 18. Mandage bruges hovedsageligt på foto og fotobehandling, mens torsdage gerne må benyttes til video og videoredigering.

Den aktivitet, vi har nu, er at mødes i rum 3 i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. Mange kommer med deres bærbare pc'er, og sammen giver vi hinanden tips i brug af kameraer, i at tage gode billeder og videooptagelser og i at redigere digitale fotos og videoer.

NYT! Nu har vi også råderum over rummet med stationære pc'er (rum 2) i klubbens åbningstid. Så har du ikke en bærbar pc, er det nu muligt at benytte en stationær pc i rummet, der også kaldes PC-værkstedet. Der er fire stationære pc'er, to med Windows XP og to med Windows 7. Klubben har desuden mulighed for at låne en bærbar pc ud til et medlem i åbningstiden, hvis du ikke selv har en sådan.

Om mandagen er der nu også mulighed for klubbens medlemmer at få adgang til rum 4 med projektoren, hvorved kurser og anden undervisning eller filmvisning bedre kan finde sted. Dette skal aftales med den klub, der plejer at være i rummet.

Om torsdagen er samme lokale (rum 4 med projektoren) ledigt mellem kl. 16 og 18, hvis vi reserverer det ved at skrive det på opslagstavlen i Seniorklubberne og meddeler det til Kirsten eller Else fra Seniorklubbernes bestyrelse. Vi har før benyttet det til kursusvirksomhed og andre ting.Et af formålene med klubben er socialt samvær.

Vi arrangerer bl.a. korte kurser i foto- og videoredigering med populære pc-programmer for medlemmerne såsom billedbehandlingsprogrammet Picasa og videoredigeringsprogrammet Pinnacle, der er dansksproget. Nu arbejder vi også i programmet Photoshop fra Adobe.

Vi tager også emner op såsom hvordan du tager bedre billeder med dit kamera eller videokamera og mange andre ting, når dette er muligt.

I klubben kan der købes kaffe, the og kildevand.