Et kort over "The Continental Divide", der deler vandløbene i USA mellem dem, der løber mod øst, og dem, der løber mod vest. Foto: Lars Laursen.