Fra Bear's Tooth Scenic Highway. Foto: Lars Laursen.