Syv af klubbens medlemmer på fototur.

Klubben startede i februar 2012 under Senior­klub­berne i Høje Gladsaxe. Den henvender sig til pensionister, dvs. folkepen­sio­nis­ter, førtidspensionister og efter­løn­ne­re i bl.a. Gladsaxe Kom­mu­ne. Det er en klub for folk med interesse for hjemmevideo og foto.

Klubben har bl.a. et socialt formål, hvor der arrangeres kom­sam­men og eventuelt ture. Vi kommer for at have det sjovt og have socialt samvær i klublokalet. Des­uden afholdes af og til kurser om­kring det at lære bedre fotografering og video­op­tagelser, redi­ge­ring af hjem­mevideofilm og behandling af digitale foto­gra­fi­er. Der læg­ges en del vægt på brugen af computere til be­hand­ling og re­digering af hjemmevideofilm og digitale foto­grafier. Vi benytter bl.a. billedbehandlingsprogrammerne Picasa  og Photoshop og video­redi­ge­­rings­pro­grammet Pinnacle Studio. Vi hjælper hinanden med tips og tricks om optagelse af video og foto og deres behandling.

Vi kommer gerne ud af huset og optager videofilm og fotos af klubarrangementer og skovture m.m. Vi vil gerne fremover også komme ud og fremvise videooptagelser på plejehjem og i klub­ber.

Hvis du har interesse for disse ting, kan du møde op, når klub­ben har åben. Hvis du efter nogle gange ønsker at blive med­lem af klubben, er der et halvårligt kontingent på 150 kr.   

Åbningstider: Klubben har åben på mandage kl. 10-14 og torsdage kl. 16-18 i Seniorklubberne i rum 3.

Læs mere om de andre klubber for seniorer under Seniorklubberne på www.SeniorklubberneHG.dk