Høje GladsaxeLiv: Ferniseringen

Fredag den 8. juni var den store dag med ferniseringen af Høje GladsaxeLiv-projektet. Borgmester Trine Græse holdt en 8 minutter lang tale, hvor også Hjemmevideo- og Fotoklubbens kommende fotoudstilling på både Gladsaxe Hovedbibliotek og på Rådhuset blev nævnt.

Det var en festlig dag med både musik fra UNiG Musik - nogle ungdomsgrupper - og teatret Mungo Park, der opførte både musiknumre samt to uddrag fra forestillingen "De syv dødssynder". Her blev udstillet to dødssynder på en meget komisk måde - dovenskab og fråseri. Fråseri havde de dog nok misforstået noget, for de viste berømmelse på kokain som fråseri...

Der blev afsluttet med en festgudstjeneste med sang og musik. 

Karen Bjerggaard, Bjarne Damsgaard og Lars Laursen var til stede ved ferniseringen og fotograferede begivenhederne. Seniorklubberne holdt åben og formand Ulla Reitz serverede kaffe, the, vand og saftevand for alle på Torvet og holdt døren åben til Seniorklubberne, så gæsterne kunne komme på toilettet. 

På Torvet blev det nye udekøkken indviet med servering af grøntsager med kylling til alle sultne gæster. Der blev også serveret kage, is og pizza fra den opstillede pizzaovn. Der var opstillet en udendørs håndvask, så gæsterne kunne vaske deres hænder efter at have spist. 

Du kan læse borgmesterens tale ved ferniseringen her:

Kære alle sammen.

Det er en stor fornøjelse at stå her i dag og se et helt andet torv end sidste gang, jeg har været forbi.

Sidste gang jeg besøgte Grønnemoseskolen, så var jeg forbi lige præcis den dag, hvor de første møbler og plantekasser blev leveret. Nu er alle de forskellige elementer på plads, og det har virkeligt skabt et nyt og helt andet og anderledes liv her på pladsen.

I disse uger kulminerer et helt års forberedelser og samarbejde på tværs i projektet Høje GladsaxeLiv. Projektet udspringer af en bevilling fra vores indsatsområde GladsaxeLiv til biblioteket og hovedtanken er at skabe et midlertidigt uderum og give mulighed for at prøve nogle idéer af i praksis, inden vi vælger de permanente løsninger. Biblioteket inviterede VoresHG med i projektet, og sammen har I løftet den store koordineringsopgave med at få projekter som dette til at lykkes. Alle de omkringliggende aktører, kunstnere, beboere og besøgende har sammen skabt et uderum som giver dem både aktiviteter og elementer, bidrager til et aktivt og livligt miljø, som skaber nye mødesteder for naboer og for besøgende.

Fællesskab er med til at skabe tryghed. Det at være sammen om arrangementer, hilse på naboer eller give hinanden en hjælpende hånd. Der er ingen tvivl om, at det generelt er noget, som I er gode til her i Høje Gladsaxe. Det kan man også godt se på den sidste tryghedsmåling, der er lavet fra Politiet, hvor trygheden her i området er steget med næsten 16 procent i forhold til 2016.

Det er derfor rigtigt godt at se, at I bliver ved med at arbejde for fællesskabet, og jeg er rigtigt glad for at være med til at bidrage, når I holder sådan nogle arrangementer, der netop styrker fællesskabet. Det har I allerede gjort en hel del gange heroppe. Det var faktisk heroppe i Høje Gladsaxe, jeg holdt min allerførste officielle tale som borgmester, nemlig ved jeres markedsdag sidste sommer. De sidste uger har der i to weekender været workshops, både de og de kommende aktiviteter er med til at skabe fællesskab. Her kan man mødes på tværs af alder og baggrund og sammen være med til at skabe uderummet, sådan som vi ser det i dag. Disse aktiviteter skaber ikke bare ejerskab til området, de nærer også muligheden for nye fællesskaber, som styrker området.

Jeg bor selv i Værebro Park, så jeg ved godt, hvor vigtigt det er at have steder, hvor man kan mødes og gøre noget sammen.

Samarbejdet her omkring Torvet har været meget omfattende. Kunster Lisbeth Bank har sammen med engagerede elever fremstillet papir af alt fra rødbedeskræller til afskårne blomster. Da jeg besøgte skolen her for en måneds tid siden, der mødte jeg et utroligt engagement. Så det kommer ikke bag på mig, at eleverne går med på det med ildhu og med stort gåpåmod. Kunstner Jesper Aabille har sammen med unge fra FairPlay UNiG, tror jeg det hedder nu, arbejdet på at konstruere udekøkkenet herovre og lavet madevents for beboerne. De unge her i Høje Gladsaxe engagerer sig virkeligt i deres boligområde, og de er gode til at gøre noget for andre. Det var jeg også vidne til, da jeg sidste sommer fik lov til at være nummeropråber til det banko, som de unge havde arrangeret for hele boligområdet.

Kunstner Peter Rørbæk har arbejdet sammen med bl.a. Haraldskirken om at lave bede til krydderurter og planter. Haraldskirken er en kirke helt ud over det sædvanlige. Det var helt tydeligt for mig, da jeg mødte jer til jeres 50 års jubilæum her for ikke så længe siden.

De kunstneriske aktiviteter heroppe, involveringen af beboerne, de er blevet koordineret af kunstner Anders Benmouyal, som efterhånden kender området rigtigt godt gennem flere projekter med kunst i rummet. Han har også været med til at sikre, at Gladsaxe Musik- og Billedskole valgte at oprette fripladser ovre i FairPlay.

Der er generelt stor drivkraft og engagement om at bidrage til fællesskabet her i området. Det her projekt, der har arbejdet for rigtige penge, og som hele tiden har udviklet sig.

Derfor vil jeg også gerne takke jer alle sammen for det fantastiske samarbejde. Tak til Høje Gladsaxe Bibliotek, tak til VoresHG, Den Boligsociale Helhedsplan, tak til Grønnemose Skole, tak til FairPlay UNiG, teatret Mungo Park, Beboerhuset Pulsen, Seniorklubberne, Haraldskirken, Nyttehaveforeningen og Gladsaxe Musik- og Billedskole.

Og udover bevilling fra GladsaxeLiv og ressourcerne fra de involverede, så vil jeg også sig tak til Statens Kunstfond og Hellerup Hus for at have lagt penge i projektet.

Alle har I bidraget med hver jeres ressourcer, interesser og idéer, og I har sammen skabt mere, end I kunne hver for sig. I taler ikke bare om samskabelse, I gør det rent faktisk. Og det har kun kunnet lade sig gøre, fordi I alle har været generøse med jeres faglighed og jeres ressourcer, så I har kunnet løfte i flok og se muligheder frem for begrænsninger. Det er modigt at turde lade samarbejdet udvikle sig frit, når man ikke ved, hvordan det ender, fordi alle skal have mulighed for at komme med deres viden, drømme og idéer. Det er et helt unikt samarbejde, der skaber stor energi og bæredygtighed, når det netop er lokale aktører og beboere, som er de drivende kræfter.

Det glæder mig også rigtigt meget at høre, at I har fokus på at formidle projektet, så både resultat og proces kommer andre til gode. Aktive i Seniorklubberne laver en fotoudstilling, som vi fremover kan få glæde af både på Hovedbiblioteket og på Rådhuset, og hvad angår netop Seniorklubberne i Høje Gladsaxe, så er det et sted med mange ildsjæle, der laver mange aktiviteter, som kommer andre til gode. Derfor har aktive fra Seniorklubberne også flere gange modtaget kommunens ældrepris. Senest var først her på året, hvor jeg var forbi og overrakte ældreprisen 2017 til Lars Nørager Laursen, som jeg tror mange af jer kender som en aktiv borger her.

I Gladsaxe har vi besluttet, at vi som den første kommune i Danmark vil indarbejde FNs 17 bæredygtighedsmål i hele vores måde at arbejde på. Vores strategi for de kommende fire års arbejde, den har vi døbt Gladsaxestrategien og den er netop sendt i høring. Den har en række mål, som er inspireret af verdensmålene. Og med det projekt her i Høje Gladsaxe, der er I også med til at leve op til FNs verdensmål, nemlig mål nr. 11, som handler om bæredygtige byer og lokalsamfund. Et af delmålene handler om at lave en bæredygtig og inkluderende byudvikling, og det er netop det, som det her projekt er lykkedes med i rigt mål.

Jeg er helt sikker på, at Høje GladsaxeLiv har skabt en grobund for mange, mange flere initiativer og samarbejder til gavn for området i fremtiden, initiativer, som styrker både Høje Gladsaxe som område og som skaber sammenhæng omkring jer. Nu skal I i dag fejre jeres store indsats. Jeg håber I får en rigtig festlig aften. Jeg kan se, at programmet også rummer den mangfoldighed, som der har været i samarbejdet. Her er både koncert fra de unge i Klub Grønnemose, Unig, her er teater og festgudstjeneste, så jeg vil bare slutte af her fra mig med at sige "Stort tillykke" med jeres nye torv og hav en rigtig festlig aften.

Hjemmevideo- og Fotoklubbens medlemmer Karen Bjerggaard, Bjarne Damsgaard og Lars Laursen var til stede og fotograferede begivenhederne.