Klubben beskæftiger sig med både foto og video.

Se klubbens folder.

Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe er en klub for seniorer - folkepensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister - i Gladsaxe Kommune og omegn.

Klubben er startet i februar 2012 og beskæftiger sig dels med fotografering og fotobehandling, dels med hjemmevideo og videoredigering.

Vi hygger os med socialt samvær, diskuterer, tager på foto- og videoture.

Der afholdes af og til workshops og kurser inden for en række emner indenfor foto og video, og redigering af disse. Da der som regel benyttes pc'er til redigering af foto og video, har vi også inddraget mere pc-agtige emner som sikkerhedkopiering, QR-koder med smartphones, introduktion til Windows 8/10, offentliggørelse af videoer på YouTube og andre emner.

Vi benytter programmer som det gratis fotoredigeringsprogram Picasa fra Google, det dansksprogede videoredigeringsprogram Pinnacle Studio og fotoredigeringsprogrammet Photoshop/Photoshop Elements og har også holdt kurser i dem.

Du kan downloade klubbens folder her

Større nyheder i klubben

11-April-2016

Kursus i billedforbedring med Photoshop Elements starter

Denne mandag starter første del af kurset i billedforbedring med Photoshop Elements. Vi kommer til at bruge en dag om måneden til dette med repetition den følgende mandag. Kurset forløber fra kl. 10-12. Derefter er du fri til at beskæftige dig med det, du ønsker mellem kl. 12-14. Vi vil stræbe efter, at der kan være frokostpause kl. 12.

Hvordan skal undervisningen så foregå?

Du opfordres til at tage ét foto med til kurset. Vi vil samle jeres billeder på indtil flere USB-nøgler, så alle deltagere kan have de samme billeder at arbejde med. Vi vil benytte enkelte af dem til billedbehandling i løbet af de to timer, der er til rådighed, hvor du får lov til at gøre det samme, som bliver vist via videoprojektoren. Du får lejlighed til at behandle dit eget foto via videoprojektoren, så vi alle kan se, hvordan det sker, og gøre det efter.

Hvem er underviserne?

Vi har flere medlemmer, der er dygtige til billedbehandling med Photoshop/Photoshop Elements. Disse opfordres til at stå bi med deres viden og hjælp over for dem, der redigerer fotos via videoprojektoren. Vi må alle hjælpes ad med at sørge for, at alle får lært at bruge de viste værktøjer.

Der KAN blive vist små videoklip fra YouTube om visse ting, som vi gennemgår. Vær ikke bange for, at du ikke kan følge med, for vi vil gennemgå tingene bagefter i et tilpas tempo, så alle kan være med. Det er vigtigt, at vi får forklaret omhyggeligt, hvad der sker med billederne, når vi behandler dem, så du er helt med på rene med, hvad der foregår.

Når vi ikke alle fotos, kan de ikke-behandlede billeder tages op næste gang under repetitionen.

09-Maj-2016

2. del af kurset med Photoshop Elements

Denne gang benytter vi de første to timer af dagen på 2. del af Photoshop/Photoshop Elements-kurset.

På 1. del gennemgik vi Camera Raw-faciliteterne til billedforbedring. Denne gang ser vi på hvilke muligheder, der er for billedforbedring i Enhance-menuen, hvor der er en hel række automatiske såvel som manuelle lysjusteringsmuligheder, som det er rart at beherske.

Vi vil kigge på både de automatiske justeringsmuligheder og Level-justeringen og nogle andre justeringer. Vi kan ikke nå dem alle denne gang. Vi arbejder stadig på hele fotos af gangen med disse justeringer.

Næste måned vil vi i 3. del komme ind på, hvordan man kan nøjes med at justere på dele af et foto. Det er lidt mere krævende, men de grundlæggende ting skal være på plads først.

Husk at tage et foto med, som vi alle sammen kan få udleveret til at redigere. De, der har fotos med, kommer til at redigere deres eget billede via videoprojektoren, og alle andre gør det efter. Billedet må gerne være et, der kan trænge til en kærlig (Photoshop-) hånd.

Der bliver trykt nogle sider til dagens kursus, som du med fordel kan læse derhjemme. De vil koste et mindre beløb.

13-Juni-2016

3. del af kurset i Photoshop Elements

Denne og den efterfølgende mandag gennemgås enkle metoder til opmærkning (selection) af områder af et foto, som derefter kan behandles særskilt fra resten af billedet. Vi ser på værktøjet Quick Selection, hvor man kan markere et område i fotoet ved at tilføje og fjerne automatisk valgte områder af det. Dermed opnås en opmærkning, som enten kan behandles som en enkeltdel eller dens inverse (det uden om det opmærkede). Man kan således ændre lys, dæmpe højlys, oplyse skygger, ændre farvetone, skabe sløring eller kontrast i et bestemt område i eller omkring det markerede.

Der er meget mere at sige om markering af områder, end vi kan nå at komme ind på denne gang. Du vil få mulighed for at arbejde med nogle bestemte fotos, som Kalle har stillet til rådighed.

Der udleveres nogle sider om dagens emne til en lav pris.

27-Juni-2016

Sidste mandag før ferien - 4K-feedback

Mandag den 20. juni var otte personer fra klubben på fototur ved Raadvad ved Lyngby. Her var der mulighed for at fotografere svaner med unger, ænder, vipstjerter, svaler og en enkelt musvåge. De to søer og Mølleåen ved Raadvad var også motiver. Der er et tema for denne tur: at tage fotos af fugle med mad i munden.

Denne mandag får deltagerne mulighed for at fremvise deres fotos fra turen (eller andre fotos) og få 4K-feedback (kærlig, konstruktiv, konkret og kontant kritik). De andre tilstedeværende opfordres til at vurdere de enkelte fotos og komme med forslag til, enten hvordan billederne kan forbedres via fotobehandling eller til en anden gang, når der skal tages lignende fotos med kameraet.

01-Juli-2016

Ferielukket i juli måned

Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe holder ferielukket i hele juli måned. Bestyrelsen ønsker alle en god ferie! Vi ses igen mandag den 1. august.

01-August-2016

Første åbningsdag efter ferien

Vi åbner denne mandag for første gang efter juli-ferien. Kom og vær med!

Her er syv af de otte deltagere på Raadvad-fototuren mandag den 20. juni 2016. Foto: Carl Christian Lauridsen.