Den 11. december 2017 holdt 23 af klubbens medlemmer julefrokost i Seniorklubbernes lokaler. Der blev spist både sild, hamburgerryg, salat, laks, rejser, æg og løg. Der var ostebord og kaffe med småkager. Underholdningen bestod i en julesang og julebanko med sjove gaver. Nogle af os var klædt "julet" på. 

Fotos: Inger Schleicher, Ole Nedahl og Lars Laursen. Fotocollage: Lars Laursen. 

Klubbens folder.

Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe er en klub for seniorer - folkepensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister - i Gladsaxe Kommune og omegn.

Klubben er startet i februar 2012 og beskæftiger sig dels med fotografering og fotobehandling, dels med hjemmevideo og videoredigering.

Vi hygger os med socialt samvær, diskuterer og tager på foto- og videoture.

Der afholdes af og til workshops og kurser inden for en række emner indenfor foto og video, og redigering af disse. Da der som regel benyttes pc'er til redigering af foto og video, har vi også inddraget mere pc-agtige emner som sikkerhedkopiering, QR-koder med smartphones, introduktion til Windows 8/10, offentliggørelse af videoer på YouTube og andre emner.

Vi benytter programmer som det gratis fotoredigeringsprogram Picasa fra Google, det dansksprogede videoredigeringsprogram Pinnacle Studio og fotoredigeringsprogrammet Photoshop/Photoshop Elements og har også holdt kurser i dem.

Du kan downloade klubbens folder her. 

Klubben beskæftiger sig med både foto og video. Her ses en del af klubbens medlemmer ved indvielsen af vores nye atelier den 24. april 2017 - der blev holdt taler og drukket champagne. Foto: Carl Christian Lauridsen.

Større nyheder i klubben

11-April-2016

Kursus i billedforbedring med Photoshop Elements starter

Denne mandag starter første del af kurset i billedforbedring med Photoshop Elements. Vi kommer til at bruge en dag om måneden til dette med repetition den følgende mandag. Kurset forløber fra kl. 10-12. Derefter er du fri til at beskæftige dig med det, du ønsker mellem kl. 12-14. Vi vil stræbe efter, at der kan være frokostpause kl. 12.

Hvordan skal undervisningen så foregå?

Du opfordres til at tage ét foto med til kurset. Vi vil samle jeres billeder på indtil flere USB-nøgler, så alle deltagere kan have de samme billeder at arbejde med. Vi vil benytte enkelte af dem til billedbehandling i løbet af de to timer, der er til rådighed, hvor du får lov til at gøre det samme, som bliver vist via videoprojektoren. Du får lejlighed til at behandle dit eget foto via videoprojektoren, så vi alle kan se, hvordan det sker, og gøre det efter.

Hvem er underviserne?

Vi har flere medlemmer, der er dygtige til billedbehandling med Photoshop/Photoshop Elements. Disse opfordres til at stå bi med deres viden og hjælp over for dem, der redigerer fotos via videoprojektoren. Vi må alle hjælpes ad med at sørge for, at alle får lært at bruge de viste værktøjer.

Der KAN blive vist små videoklip fra YouTube om visse ting, som vi gennemgår. Vær ikke bange for, at du ikke kan følge med, for vi vil gennemgå tingene bagefter i et tilpas tempo, så alle kan være med. Det er vigtigt, at vi får forklaret omhyggeligt, hvad der sker med billederne, når vi behandler dem, så du er helt med på rene med, hvad der foregår.

Når vi ikke alle fotos, kan de ikke-behandlede billeder tages op næste gang under repetitionen.

09-Maj-2016

2. del af kurset med Photoshop Elements

Denne gang benytter vi de første to timer af dagen på 2. del af Photoshop/Photoshop Elements-kurset.

På 1. del gennemgik vi Camera Raw-faciliteterne til billedforbedring. Denne gang ser vi på hvilke muligheder, der er for billedforbedring i Enhance-menuen, hvor der er en hel række automatiske såvel som manuelle lysjusteringsmuligheder, som det er rart at beherske.

Vi vil kigge på både de automatiske justeringsmuligheder og Level-justeringen og nogle andre justeringer. Vi kan ikke nå dem alle denne gang. Vi arbejder stadig på hele fotos af gangen med disse justeringer.

Næste måned vil vi i 3. del komme ind på, hvordan man kan nøjes med at justere på dele af et foto. Det er lidt mere krævende, men de grundlæggende ting skal være på plads først.

Husk at tage et foto med, som vi alle sammen kan få udleveret til at redigere. De, der har fotos med, kommer til at redigere deres eget billede via videoprojektoren, og alle andre gør det efter. Billedet må gerne være et, der kan trænge til en kærlig (Photoshop-) hånd.

Der bliver trykt nogle sider til dagens kursus, som du med fordel kan læse derhjemme. De vil koste et mindre beløb.

13-Juni-2016

3. del af kurset i Photoshop Elements

Denne og den efterfølgende mandag gennemgås enkle metoder til opmærkning (selection) af områder af et foto, som derefter kan behandles særskilt fra resten af billedet. Vi ser på værktøjet Quick Selection, hvor man kan markere et område i fotoet ved at tilføje og fjerne automatisk valgte områder af det. Dermed opnås en opmærkning, som enten kan behandles som en enkeltdel eller dens inverse (det uden om det opmærkede). Man kan således ændre lys, dæmpe højlys, oplyse skygger, ændre farvetone, skabe sløring eller kontrast i et bestemt område i eller omkring det markerede.

Der er meget mere at sige om markering af områder, end vi kan nå at komme ind på denne gang. Du vil få mulighed for at arbejde med nogle bestemte fotos, som Kalle har stillet til rådighed.

Der udleveres nogle sider om dagens emne til en lav pris.

27-Juni-2016

Sidste mandag før ferien - 4K-feedback

Mandag den 20. juni var otte personer fra klubben på fototur ved Raadvad ved Lyngby. Her var der mulighed for at fotografere svaner med unger, ænder, vipstjerter, svaler og en enkelt musvåge. De to søer og Mølleåen ved Raadvad var også motiver. Der er et tema for denne tur: at tage fotos af fugle med mad i munden.

Denne mandag får deltagerne mulighed for at fremvise deres fotos fra turen (eller andre fotos) og få 4K-feedback (kærlig, konstruktiv, konkret og kontant kritik). De andre tilstedeværende opfordres til at vurdere de enkelte fotos og komme med forslag til, enten hvordan billederne kan forbedres via fotobehandling eller til en anden gang, når der skal tages lignende fotos med kameraet.

01-Juli-2016

Ferielukket i juli måned

Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe holder ferielukket i hele juli måned. Bestyrelsen ønsker alle en god ferie! Vi ses igen mandag den 1. august.

01-August-2016

Første åbningsdag efter ferien

Vi åbner denne mandag for første gang efter juli-ferien. Kom og vær med!

31-Oktober-2016

Fototur til Dyrehaven

Denne dag tager vi i Dyrehaven fra kl. 9:30-14:00 på fototur. Vi håber at se og fotografere dyr med alt fra 2 til 1000 ben, efterårsfarver og skoven.

03-November-2016

1. workshop i Pinnacle Studio 19 for tredje gang

Vi repeterer endnu engang den indledende workshop i det dansksprogede videoredigeringsprogram Pinnacle Studio Ultimate 19, som er købt hjem til mange af klubbens medlemmer. Du lærer brugergrænsefladen i programmet at kende, hvordan du samler dine filressourcer til et filmprojekt og nogle få vigtige ting om tidslinjen, hvordan du kan lægge videoklip derned og lidt redigering af dem. Vi kommer ind på mere i kommende workshops.

07-November-2016

4K-feedback-dag - billedkritik

Vi ser på og kommer med forslag til forbedring af nogle jeres fotos taget i Dyrehaven. Vi ser på dem via videoprojektoren.

14-November-2016

Foredrag om flash-belysning i fotos

Kalle holder foredrag: Om brug af forskellige former for flash-belysning ved især portrætfotografering.

Kalle har taget nogle fotos med flash-paraplybelysning af en opstilling med sin kone og en særlig pensionistvenlig støvsuger til 60+ bladet. Han vil gerne vise resultatet.

Når han nu er i gang med at vise sine støvsugerbilleder med flash, holder han et foredrag, hvor han fortæller om og viser flere portrætbilleder, og hvordan de er blevet til. Han har mange på lager med forskellig lyslægning såsom studieflash, strobist, almindelig flash og den indbyggede flash i kameraet.

24-November-2016

2. workshop i Pinnacle Studio 19

Den næste workshop kommer til at finde sted torsdag den 17. november. Vi vil komme ind på bl.a. følgende emner:

- Lydbehandling - volumenkontrol på tidslinjen - især hvis du benytter mere end et lydspor samtidigt. Vi ser også på automatiske dæmpning af et musikspor, hvis der er tale på et andet lydspor - en særlig facilitet i Pinnacle Studio Ultimate 19.
- Benyttelse af flere videospor, hvor der kan klippes frem og tilbage mellem scener.
- Opdeling og fraklipning af dele af videoklip.
- Overgangseffekter.
- At lægge titler, forklarende tekst og rulletekst ind i filmen.
- Læg standardlydeffekter ind i filmen.
- Anvendelse af stillfotos i film med zoom og panorering for at give en filmisk effekt.
- Oprettelse af et diasshow med fotos med automatisk indsættelse af zoom, panorering og overgangseffekter med mulighed for musik eller tale indlagt - en såkaldt SmartMovie.

Der vil blive udleveret nogle trykte sider om dette til en lav pris. Vi benytter enten dit eget video/fotomateriale eller det udleverede materiale.

28-November-2016

Fototur til Kastellet i København

Denne mandag drager vi til Kastellet for at optage fotos af menneskene der, af mindesmærkerne, bygningerne, vindmøllen, Kastelskirken og flere andre ting. Vi mødes på Østerport Station ca. kl. 10:30.

01-December-2016

Om Sjællandsstævnet

Klubben har haft to medlemmer med til Sjællandsstævnet søndag den 20. november, der denne gang foregik i Kulturzonen i Tårnby. Ved Sjællandsstævnet mødte medlemmer fra 11 videoklubber fra Sjælland frem og konkurrerede om de bedste videoer.

Klubmedlemmerne Johnny Bjørnestad, som deltog med en video, og Jørgen Møller Andersen, der var med som observatør, kommer og fortæller om deres oplevelser ved stævnet. De har fået udleveret alle 42 videobidrag på USB-nøgler og vil vise vinderbidragene for de fremmødte denne torsdag. De to har desuden filmet bl.a. prisoverrækkelsen.

Kom, se og hør om denne videokonkurrence og overvej, om det er noget for dig at deltage i i 2017.

05-December-2016

4K-feedback-dag

Vi bruger noget tid på at vise hinanden fotos fra hvert fremmødt medlem, f.eks. fra fototuren itil Kastellet i København sidste mandag. Dette er vores månedlige 4K-feedback-dag. 4K-feedback er den tilbagemelding, som deltagerne opfordres til at give hinanden om deres fotos:

- Vær Kontant – Der skal også være bid i feedbacken.
- Vær Kærlig – Hold en god tone og lad det gode sprede sig.
- Vær Konstruktiv – Vær fremadrettet og se muligheder.
- Vær Konkret – Tag udgangspunkt i hvad I ser på billedet.

Det kan være gode fotos, du gerne vil vise frem; det kan være fotos, du ønsker hjælp til at forbedre. Vi kan se på, hvordan lyset kan rettes op, mørke områder lysnes, kontrasten øges, højlys dæmpes, dis eller stærkt modlys fjernes og billedet beskæres for at fremhæve en bestemt komposition. Dette kan ske med billedbehandlingsprogrammet Photoshop eller Photoshop Elements, men du må også gerne benytte Picasa. Vi lader HDMI-kablet til videoprojektoren skifte fra pc til pc, så alle kan vise deres fotos.

Ovenstående finder sted mellem kl. 10 og 12.

12-December-2016

Julefrokost

Klubben holder julefrokost for medlemmerne denne dag.

Men først benytter vi en time på at se på hvilke internettjenester, der tilbyder at trykke fotobøger. Fotobøger med minder fra børn og børnebørns liv, ferier, bryllup, fester og andre begivenheder kan gives i gave til familiemedlemmer. De trykkes i en meget flot kvalitet. Man kan selv sammensætte billederne på bogens sider, skære dem til og forsyne dem med en tekst, så andre end giveren kan se hvor og hvornår de er optaget og under hvilke omstændigheder.

19-Januar-2017

2. workshop om Pinnacle Studio Ultimate 19

Der er repetition af den 2. workshop om Pinnacle Studio Ultimate 19 torsdag den 19. januar 2017 kl. 15-18.

De af jer, der endnu ikke har deltaget i den 2. workshop (den, der ikke blev til noget pga. strømafbrydelse i Seniorklubberne, men fandt sted med et lille publikum en anden dag), sæt kryds i kalender ud for den 19. januar kl. 15-18!

På den første workshop blev bl.a. følgende emner taget op:

* Forståelse af brugergrænsefladen i programmet.
* At få oprettet en projektbakke med alle filer, der indgår i et projekt.
* Oprettelse af et nyt filmprojekt.
* Redigeringsvinduet med projektbakke, afspilningsvindue og tidslinje med video/audio-sporene.
* Grundlæggende redigering med at trække klip ned på et videospor; at opdele et videoklip; at indlægge tekster og overgange; og en smule om justering af lyd.

Den anden workshop vil komme ind på bl.a. følgende emner:

* Lydbehandling - volumenkontrol på tidslinjen - især hvis du benytter mere end et lydspor samtidigt. Vi ser også på automatisk dæmpning af et musikspor, hvis der er tale på et andet lydspor - en særlig facilitet i Pinnacle Studio Ultimate 19.
* Benyttelse af flere videospor, hvor der kan klippes frem og tilbage mellem scener.
* Opdeling og fraklipning af dele af videoklip.
* Overgangseffekter - f.eks. ind- og udtoning mellem to videoklip, blænding fra et klip til det næste og mange sjove overgangseffekter til specielle lejligheder.
* At lægge titler, forklarende tekst og rulletekst ind i filmen.
* Læg standardlydeffekter ind i filmen.
* Anvendelse af stillfotos i film eventuelt med zoom og panorering for at give en filmisk effekt. Panorering og zoom kan styres nøjagtigt.
* Oprettelse af et diasshow med fotos med automatisk indsættelse af zoom, panorering og overgangseffekter med mulighed for musik eller tale indlagt - en såkaldt SmartMovie.

Vi benytter enten dit eget video/fotomateriale eller det udleverede materiale. Hvis du ønsker at lave dit eget diasshowfilm, kan du på forhånd finde en række fotos frem og lægge dem i en filmappe, så du er parat til at skabe en SmartMovie – den 19. januar.

Der bliver udleveret noget skriftligt materiale (18 sider i farver) om workshoppen. Pris 10 kr.

27-Februar-2017

Generalforsamling

Vi afholder den årlige ordinære generalforsamling i klubben den mandag kl. 10-12. Der skal vælges nogle nye bestyrelsesmedlemmer, et par suppleanter og en revisor.

Bestyrelsen glæder sig til stort fremmøde fra medlemmerne. Vi skal være over halvdelen af klubben medlemmer (mindst 15) for at kunne stemme om forslag til ændringer af vedtægterne - der er to forslag om dette.

Der serveres gratis kaffe, the, rundstykker og kage.

Generalforsamlingen er medlemmernes store mulighed for at påvirke klubbens retning og virke. Mød derfor talstærkt op!

29-Maj-2017

Foredrag med Photoshop Elements-underviseren Vagn-Ebbe Kier

Denne mandag har bestyrelsen inviteret Vagn-Ebbe Kier til at komme og holde foredrag i klubben. Det finder sted mellem kl. 10 og 14. Bestyrelsen har bedt om forhåndstilmelding til foredraget, da den også har valgt, at der skal serveres et par stykker smørrebrød til foredragsholderen og til de fremmødte. Vi holder frokost mellem kl. 12:00 og 12:30. For de interesserede serveres der også et glas vin. Der vil også være juice og vand til dem, der ønsker andet end vin.

Det viser sig, at smørrebrød med fiskefilet er ret dyre hos Bagsværd Slagteren, der leverer smørrebrødet. Det er derfor blevet besluttet, fiskefileterne bliver skiftet ud med marineret sild. Bestyrelsen håber, at I kan leve med det. Der har været enkelte særønsker fra deltagerne til smørrebrødet, men ellers er det uspecificeret smørrebrød.

Foredraget foregår som netop det - et foredrag. Dvs. at det ikke er en workshop, hvor man får øvelser, som skal gøres på pc'en. Vi ser og hører derimod Vagn-Ebbe fortælle, vise og demonstrere en række effekter og virkemidler på af ham medbragte fotos på projektorlærredet. Dette betyder, at det ikke er strengt nødvendigt at have sin egen pc med denne dag.

Der er 16 tilmeldte til foredraget. Bestyrelsen glæder sig til at se jer!

12-Juni-2017

Fotokonkurrence

Normalt har vi en fotokritikdag efter en fototur. Sidst gik fototuren til Forstbotanisk Have i Charlottenlund. Bestyrelsesmedlem Jesper Plambech indbyder denne gang i stedet til en fotokonkurrence.

Fra vores tur i Forstbotanisk Have bedes enhver, der ønsker at deltage i denne lille spøg, levere tre billeder, der enten fortæller en historie, beskriver en blomst/træ, eller bare tre flotte billeder.

Jesper, der tidligere har ageret dommer ved andre fotokonkurrencer i andre fotoklubber, vil bedømme/give kommentarer til billederne, uden selv at deltage

26-August-2017

Kom og mød os på Gladsaxedagen 2017

Vi stiller op i telt 8 ved Buddinge Centret på Gladsaxedagen 2017 kl. 13-17 den lørdag. Kom og se, hvad vi har at tilbyde seniorer og førtidspenionister. Vi glæder os til at møde dig!

Her er syv af de otte deltagere på Raadvad-fototuren mandag den 20. juni 2016. Foto: Carl Christian Lauridsen.

Webmaster:

Lars Laursen
E-mail: lars.laursen1961@gmail.com 
Tlf. 24 83 16 96.